Befordringen

Det er kommunens forpligtelse, at sørge for befordring af børn og unge, der, på grund af handicap, ikke er i stand til at følge den anviste undervisning m.v., med mindre eleven befordres til og fra skolen / undervisningsinstitutionen.

Denne forpligtelse løser Vejle Kommune ved at indgå aftaler med private vognmænd om at udføre opgaven.

Hedensted Kommune har valgt selv at stå for befordringen af egne elever, og elever herfra er derfor ikke omfattet af nedenstående beskrivelse.

Kørslen udbydes i licitation og udføres som fast rutekørsel.

Vognmanden skal sørge for, at eleverne hentes og afleveres på de adresser, som skolen angiver, og at dette sker ved direkte kontakt med forældrene/personalet.

Det tilstræbes, at befordringstiden ikke overskrider 75 minutter pr. tur for elever i Vejle Kommune og 90 min. pr. tur for elever fra andre kommmuner.

 

Ruterne

Kørslen på Skovagerskolen er opdelt i 5 kørselsområder, og i de fleste områder kører der mere end én bus.

Der køres med liftbusser og kørslen er organiseret som rutekørsel i et fast ugeskema.

Der kan være op til to morgenture og to eftermiddagsture hver dag.

 

Tidlig morgen: Ruten er for elever, der er i morgenfritidsordning

Sen morgen: Ankomst til skolestart kl. 8.30.

Tidligt hjem: Afgang kl. 14.00.

Sent hjem: Afgang kl. 16.00.

 

Kørselspersonalet

Kørselspersonalet instrueres i, hvordan de skal forholde sig til børnene, og de modtager alle et generelt kursus vedr. epilepsi. Desuden modtager de - via skolens sundhedsplejerske - oplysninger fra forældre vedr. elever, der skal tages særligt hensyn til (epilepsianfald m.m.). Det er her vigtigt, at hjemmet meddeler evt. ændringer desangående til kontaktperson.

 

Afhentning / aflevering

Nye elever bliver kontaktet af chaufføren med oplysning om forventede afhentnings- og afleveringstider.

Der tilstræbes samme afhentningstider hver dag, men varierende passagertal, trafikforhold m.m. gør det umuligt at overholde helt. Hvis bussen en dag er væsentligt forsinket, vil I derfor normalt blive kontaktet telefonisk af chaufføren.

For at overholde køretiderne er det vigtigt, at Jeres barn er klar, når bussen kommer.

Hvis der ikke er nogen til at tage imod, når bussen kommer for at aflevere, kører bussen turen færdig og vender herefter tilbage til hjemmet. Er der stadig ingen hjemme køres til Bifrost, Bygden 24, Vejle.

 

Kørsel på ferie-/fridage

På skolefridage er der kun hjemkørsel fra skolen kl. 16.00. Passagertallet på disse dage er meget varierende, hvorfor normale afhentnings- og afleveringstider ikke kan fastholdes. Chaufførerne kontakter derfor hjemmet i de tilfælde, hvor afhentningstidspunktet vil variere væsentligt fra normal afhentningstid.

På skolefridage medfører det reducerede elevtal, at kørselsruter sammenlægges, og at eleverne dermed kan komme med en anden rute end den vanlige. Bussen kan dog kontaktes på sædvanligt telefonnummer, idet chaufførerne omstiller telefonerne efter behov.

 

Kørselsændringer

Alle faste kørselsændringer – og ønsker om ændringer af disse - aftales med skolens kørselsleder, Find Balle (79 42 51 45)

Ved barns sygdom skal der ringes til skolen og bussen (bussens mobilnummer findes på det elevkort, som udsendes hvert år inden sommerferien).

Øvrige kørselsaflysninger meddeles i kontaktbogen.

 

Aflastning

Ud over at befordre skolens elever til og fra hjemmet, kan skolen også befordre eleverne til og fra kommunalt godkendt aflastningssted.

 

Sikkerhed

Alle elever er fastspændt med godkendte sikkerhedsseler under kørslen.

Sikkerhedsseler til kørestolsbrugere er forankret til vognbunden og kørestole fastgjort med 4-punktsbespænding.

 

Sne- og vinterproblemer

Skolen holder ikke lukket. Hvis vejrforhold forhindrer busserne i at køre, vil det blive meddelt via radioen på P4 trekanten og på skolens hjemmeside.

Blæser det op til snestorm i løbet af dagen, kan skolen træffe beslutning om at sende børn tidligere hjem. Ingen børn bliver dog sendt tidligere hjem, uden at skolen har kontaktet forældre, eller der i forvejen er truffet anden aftale omkring barnet.